Δείτε εδώ τη συνέντευξη του τ. Ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη στην εφημερίδα “Η… σιωπή της Φωκίδας”