Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε συνέχεια της έγκρισης της συγχώνευσης της Olympic Air από την Aegean, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων, το ελληνικό επιβατικό κοινό καθίσταται έρμαιο ενός και μόνου αερομεταφορέα, παρόλο που οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν η καθεμιά το όνομα και το σήμα της καθώς και διακριτό πτητικό έργο και στόλο.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της συμπεραίνει ότι η εν λόγω συγχώνευση είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά καθώς μετά από διεξοδική έρευνα προέκυψε ότι αν η Olympic Air δεν εξαγοραζόταν από την Aegean, θα αναγκαζόταν στο άμεσο μέλλον να παύσει να λειτουργεί λόγω οικονομικών δυσχερειών. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την Επιτροπή η συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

 1.Η ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής το 2009, εκτιμά ότι απέφερε θετικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό έως σήμερα στην ελληνική εσωτερική αγορά.

2.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής αναμένεται η είσοδος άλλων αεροπορικών εταιρειών στην ελληνική αγορά;

3.Πως σχολιάζει η Επιτροπή το γεγονός ότι σε πολλές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τη πολιτική του μονοπωλίου της Olympic, που απαιτεί μισό μισθό για ένα ταξίδι στην Αθήνα, την ώρα που με το 1/3 των χρημάτων φτάνει κανείς σε ευρωπαϊκούς και όχι μόνο προορισμούς;