Η ερώτησή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία της Eurostat για το 2012, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 αυξήθηκε κατά 1.099.000 και έφθασε τα 505,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση σε 17 κράτη – μέλη και μείωση σε 11 κράτη – μέλη. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, που πλήττονται από την οικονομική κρίση, καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9‰) στην ΕΕ, μετά τη Γερμανία (8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός της Ελλάδας σημείωσε σημαντική μείωση κατά 5,5‰ (τοις χιλίοις), υποχωρώντας κατά 60.500 την περασμένη χρονιά φθάνοντας τους 11.161.000 κατοίκους. Παράλληλα, μέσα στο 2012, στην Ελλάδα γεννήθηκαν 100.400 παιδιά, ενώ που καταγράφηκαν 116.700 θάνατοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο εγκατέλειψαν τη χώρα περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι.

 

Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι υψηλότεροι δείκτες γεννητικότητας σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (15,7‰), στο Ηνωμένο Βασίλειο (12,8‰), στη Γαλλία (12,6‰), στη Σουηδία (11,9‰) και στην Κύπρο (11,8‰) ενώ στην ΕΕ καταγράφηκαν 5,23 εκατομμύρια γεννήσεις και 5,01 εκατομμύρια θάνατοι, ενώ εισήλθαν 882.200 μετανάστες.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Κατά πόσο εκτιμά ότι η έντονη οικονομική κρίση που βιώνουν χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία έχει άμεση συνάρτηση με το δημογραφικό αυτών των χωρών;
  2. Στο πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστών πρακτικών, ποιες πολιτικές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν χώρες, που παρουσιάζουν σημαντική μείωση στους δείκτες γεννητικότητας;
  3. Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει κατά τι ποσοστό έχει μειωθεί ο αριθμός των οικογενειών με 2 τέκνα καθώς και των πολυτέκνων οικογενειών στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία;