Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα τόσο με εμπειρικές μελέτες Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Ελλάδα, όσο και με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), προκύπτει μια τεράστια διόγκωση του αριθμού των απλήρωτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα που υπολογίζεται περίπου σε 60% ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αδυναμία για σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις προκειμένου να καταβάλλουν εγκαίρως -κάθε μήνα- το μισθό στους εργαζόμενους τους οποίους απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Με δεδομένο ότι για έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ο μισθός αποτελεί το βασικότερο ή το μοναδικό μέσο βιοπορισμού δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα αφενός για την εξασφάλιση της επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους, και αφετέρου για δυσμενείς προεκτάσεις από ενδεχόμενη σώρευση ανεξόφλητων οικιακών τιμολογίων αλλά κυρίως δανειακών υποχρεώσεων για τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σημαντική έντοκη επιβάρυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Έχει λάβει γνώση της εν λόγω δραματικής κατάστασης και πώς τη σχολιάζει;
  • Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά των απλήρωτων εργαζομένων στα κράτη-μέλη;

Απάντηση Κοινωνικά επικίνδυνη διόγκωση του φαινομένου των απλήρωτων εργαζομένων στην Ελλάδα

E-013972/2013 

Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Η Επιτροπή γνωρίζει τις αναφορές ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν καθυστερημένα τις αποδοχές τους ή που δεν πληρώνονται καθόλου. Παρ’ όλο που η κατάσταση αυτή προκαλεί μεγάλη ανησυχία, δεν είναι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής να παρεμβαίνει σε θέματα ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό, μαζί με ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα δημιουργήσει για τους εργοδότες τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν αλλά και να επιθυμούν να καταβάλλουν μισθούς και αποδοχές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων εργασίας που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή γνωρίζει τα κοινωνικά δεινά που αντιμετωπίζει ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών οικογενειών, καθώς και την έλλειψη ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας για την καταπολέμηση αυτών. Υποστηρίζει την Ελλάδα στα σχέδιά της να καταρτίσει ένα νέο σύστημα ελάχιστου εισοδήματος με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) παρέχει υποστήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με τη συγχρηματοδότηση μίας σειράς παρεμβάσεων, ιδιαίτερα μέσω του «επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων».
  2. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν καθυστερημένα ή δεν λαμβάνουν καθόλου αποδοχές στα κράτη-μέλη.