Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ελλάδα στο πλαίσιο των μνημονίων, μεταξύ άλλων, ανέλαβε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας της προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει αφενός το πρωτογενές πλεόνασμα και αφετέρου την μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών στη βάση της ανάπτυξης με θέσεις απασχόλησης και της επένδυσης στην καινοτομία με πλήρη σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο ανταγωνισμού, τα δικαιώματα των καταναλωτών και στους υγιείς όρους εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει τεθεί το ζήτημα ιδιωτικοποίησης ενός ιδιαίτερα κερδοφόρου αερολιμένος, αυτού των Χανίων, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Το εν λόγω αεροδρόμιο σημειώνει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ετήσια κέρδη – συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας στην Ελλάδα, ενώ επιλέγεται ως κέντρο δραστηριότητας σημαντικών αεροπορικών εταιρειών κι έχει βαρύνουσα θέση στην εθνική άμυνα και ασφάλεια. Είναι σαφές ότι η ιδιωτικοποίηση μιας κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης, η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, έχει λάβει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια προκειμένου να επεκταθεί – το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τις σκοπιμότητες αλλά και την απόδοση της.

Σε αυτή την κατεύθυνση ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Δεδομένου ότι το αεροδρόμιο Χανίων έχει λάβει χρηματοδότηση για την επέκτασή του από ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε ετών, επιτρέπεται να δρομολογηθεί ιδιωτικοποίηση – παραχώρηση; Αν ναι πρόκειται να επιστραφούν χρήματα;
  2. Πώς κρίνει η Επιτροπή ως μέλος της Τρόικα μια τέτοια ενέργεια ιδιωτικοποίησης σε σχέση με την απόδοσή της στην εθνική και τοπική οικονομία; Οι τοπικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι – εκπρόσωποι εργαζομένων και επιχειρήσεων, προδικάζουν ότι μια ιδιωτικοποίηση μπορεί να αποβεί καταστροφική για τον τουρισμό – ως βασική τοπική δραστηριότητα, ποιά η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου κατά το σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων;
  3. Θα υπάρξει ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς δεδομένου ότι κοντινοί αερολιμένες θα παραμείνουν δημόσιοι;