Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι ζήτημα υποδομών, δεν συνδέεται με τον εξευτελισμό των μισθών και την απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων

Η συνέντευξη του Κώστα Πουπάκη στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Κύριε Πουπάκη, τί πρέπει να προβλέπει το «αναπτυξιακό πακέτο», που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012;

Το «μέτωπο» κατά των πολιτικών της ακραίας λιτότητας κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ε.Ε.. Η μετεξέλιξη της οικονομικής κρίσης σε πρωτόγνωρη κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση επιβάλλουν την επανατοποθέτηση της ανάπτυξης στην κορυφή της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας». Σε αυτήν την κατεύθυνση επιβεβλημένη είναι η λήψη μέτρων «ταχείας δράσης» όπως: η δυνατότητα άντλησης επιπροσθέτων πόρων -με ευνοϊκότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης- από τα διαρθρωτικά ταμεία για την ενίσχυση της απασχόλησης, η διασφάλιση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την ενδυνάμωση της πρόσβασής τους στο Ταμείο Εγγυήσεων, καθώς και η ενεργοποίηση της Τράπεζας Επενδύσεων για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων. Ταυτόχρονα, η συνεδρίαση της 28ης & 29ης Ιουνίου αποτελεί και την πρώτη μεγάλη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε για την επαναδιαπραγμάτευση όρων της δανειακής σύμβασης και τη χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια κοινωνικά βιώσιμη και δίκαιη αναπτυξιακή πορεία.

 Ποια μέτρα του Μνημονίου πρέπει να αλλάξουν ή να καταργηθούν;

Η διετής εφαρμογή του «Μνημονίου» έχει εξαντλήσει την ελληνική κοινωνία προκαλώντας παράλληλα ασφυξία στην «αγορά». Μέτρα υφεσιακά και άδικα απαιτείται να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλα ισοδύναμα. Πρέπει να σταματήσει η «στοχοποίηση» των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, να θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, να αποκατασταθούν οι αδικίες σε βάρος των εισοδηματικά ασθενέστερων, να στηριχθούν τα μεσαία στρώματα που οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στη φτώχεια, να εξασφαλισθεί η επαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων, να μπει δηλαδή «πάτος στο βαρέλι». Επίσης απαραίτητες είναι και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα τόσο ως προς τη μείωση του ΦΠΑ όσο και ως προς την ελάφρυνση των πολιτών, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει σε όφελος της πραγματικής οικονομίας με την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσωπικά πιστεύω στην επιτακτική αναγκαιότητα της επαναφοράς του Συστήματος Συλλογικών Συμβάσεων αλλά και του εξαμήνου της μετενέργειας πάντα σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του ΟΜΕΔ. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί να αναζητείται αποκομμένη από το «σφυγμό» της κοινωνίας, αντίθετα η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχή είναι αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, για την επάνοδο της Ελλάδος σε τροχιά ανάκαμψης και την απεμπλοκή μας από νοοτροπίες «βαρίδια» του παρελθόντος.

Εύχομαι και ελπίζω πως η νέα πολυκομματική κυβέρνηση εθνικής ευθύνης με φιλοευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό θα εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σε ευθεία σχέση με την ανακούφιση της κοινωνίας, γεγονός που αφενός έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα από τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και αφετέρου συνιστά πεδίο προγραμματικής σύγκλισης των κυβερνητικών εταίρων.

 Ποια μέτρα θεωρείτε απαραίτητα για να αυξηθεί η απασχόληση στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα αυτή των νέων;

Η διάσωση του τόπου περνά πρωτίστως από την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η ανεργία αποτελεί το κορυφαίο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, με την αύξηση της απασχόλησης να εξαρτάται άμεσα από την αναπτυξιακή διαδικασία.

 Σημαντικό ρόλο, όμως, διαδραματίζουν και οι λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Κομβικό σημείο αυτών των πολιτικών είναι η αποτελεσματική ανάσχεση της ανεργίας και η αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ των ανέργων μετατρέποντας, μεταξύ άλλων, το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης μέσα από προγράμματα κοινωνικής εργασίας και επιδότησης των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων. Κρίσιμα στοιχεία είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και η διασύνδεσή τους με την εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση.

 Η Ελλάδα κατέχει άλλη μια θλιβερή πρωτιά με την ανεργία στους νέους να αγγίζει το 53%. Ένα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι και η υιοθέτηση της «Εγγύησης για τους Νέους», δηλαδή η θέσπιση των 4 μηνών ως το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που μάλιστα υπερψηφίστηκε σε πρόσφατο σχετικό Ψήφισμα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Πώς λειτουργεί η Ομάδα για την απασχόληση των νέων, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία Μπαρόζο- Παπαδήμου;

Η ομάδα για την απασχόληση των νέων έχει συσταθεί προκειμένου να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και δράσεις στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα (Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λετονία και Ιρλανδία). Σίγουρα τα στοιχεία για την μέχρι σήμερα απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Είναι ξεκάθαρο πως έχουμε υποχρέωση απέναντι στο μέλλον της Πατρίδας μας να αξιοποιήσουμε κάθε ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και χρηματοδότηση προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας.

 Θα αυξηθούν οι πόροι για τον τομέα της απασχόλησης στην ΕΕ, γενικά, άρα και στην Ελλάδα, στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο;

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει επαρκώς τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η απασχόληση πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής. Κι ενώ το πλάνο του «Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού» βρίσκεται υπό σκληρή διαπραγμάτευση, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου επιδιώκουμε την επίτευξη επαρκούς χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των κοινωνικών ισορροπιών και τη δημιουργία ποιοτικής και αξιοπρεπούς απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων -με απόλυτη πλειοψηφία- υιοθέτησε σχετική Έκθεση θέτοντας ουσιαστικά τη βάση της διαπραγμάτευσης για τον λεγόμενο «Κοινωνικό Προϋπολογισμό» της Ε.Ε..

 Κύριε Πουπάκη, είναι οι Έλληνες από τους πλέον εργατικούς στην Ε.Ε.;

Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία των εργαζομένων και γνωρίζει καλά την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς οφείλω να σας διαβεβαιώσω πώς οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που εργάζεται πολύ σκληρά επιστρατεύοντας την αξιοσύνη και το ταλέντο του κάτω από δύσκολες ή και επικίνδυνες πολλές φορές συνθήκες.

 Σε πρόσφατη έρευνα, άλλωστε, του ΟΟΣΑ, αποδεικνύεται ότι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος απασχολείται τις περισσότερες ώρες από κάθε άλλον συνάδελφό του στην Ε.Ε., ενώ παγκοσμίως καταλαμβάνουμε τη δεύτερη θέση πίσω από τους Κορεάτες.

 Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ζήτημα υποδομών και όχι κόστους εργασίας. Για αυτό και η βελτίωσή της δεν πρέπει να συνδέεται με την ανάλγητη ιδεοληψία της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και του εξευτελισμού των μισθών αλλά με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία.