Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως προκύπτει από τα πορίσματα του συνόλου των διεθνών μελετών, η εισοδηματική ανισότητα στην παγκόσμια οικονομία αυξάνεται λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις. Μάλιστα, το γεγονός της διεύρυνσης του «χάσματος» μεταξύ πλούσιων και φτωχών αναμένεται να αποτελέσει βασικό ζήτημα στο πλαίσιο των εργασιών του World EconomicForum. Ταυτόχρονα και χωρίς αμφιβολία, η περιορισμένη διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης σε ένα μικρό αριθμό πολιτών υπονομεύει την κοινωνική σταθερότητα και βιωσιμότητα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένη τη σημαντική επίδραση της μείωσης των αμοιβών της εργασίας στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τη διακύμανση της εισοδηματικής ανισότητας στα κράτη μέλη;
  2. Εντοπίζεται άμεση συσχέτιση ανάμεσα στις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών;