Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με το συνολικότερο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας αλλά και τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την επικείμενη θέσπιση του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό και την επιβολή των συντελεστών φορολόγησης (κατοχή και μεταβίβαση) των ακινήτων. Μολονότι η πολυεπίπεδη και παρατεταμένη κρίση που πλήττει την χώρα μας έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση τις τιμές των ακινήτων, οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες από το 2007 δημιουργώντας ένα σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο «χάσμα» ανάμεσα στην πραγματική (εμπορική) και την αντικειμενική αξία των ακινήτων που αφενός προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση για τους κατόχους και αφετέρου λειτουργεί ως «τροχοπέδη» για τις αγοραπωλησίες εκτινάσσοντας το φόρο μεταβίβασης σε σχέση με την τιμή αγοράς. Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει αυτή σοβαρή στρέβλωση που διαμορφώνεται στη φορολογική πραγματικότητα της Ελλάδας με συνέπεια την άδικη και υπέρ του δέοντος φορολόγηση της πλειονότητας των κατόχων ακινήτων;
  2. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αναδειχθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων;
  3. Ως μέλος της Τρόικας, προτίθεται να προωθήσει την άμεση αναπροσαρμογή και ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τάσεις που επικρατούν στην αγορά ακινήτων με δεδομένη και την εκπορευόμενη από τις Συμβάσεις Δανεισμού ανάγκη για αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών;