Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες ή μελέτες αξιολόγησης που διενεργούν Ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εμπλεκόμενες στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Σίτισης και Υγιεινής Διατροφής στην Ελλάδα, το φαινόμενο του υποσιτισμού των παιδιών στη χώρα μας αυξάνει σημαντικά μαζί με την αδυναμία χιλιάδων νοικοκυριών να εξασφαλίζουν επαρκή ποσοτικά και ποιοτικά διατροφή στα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους. Ταυτόχρονα και όπως συγκλίνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, η ανεπαρκής και κακής ποιότητας τροφή, μεταξύ άλλων, επηρεάζει δυσμενώς την σωματική και την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών υπονομεύοντας τη μορφωτική και εκπαιδευτική τους πορεία εντείνοντας τον κίνδυνο παράτασης ή ακόμα και αναπαραγωγής της ακραίας φτώχειας στις επόμενες γενιές.

Με δεδομένο ότι αφενός ο περιορισμός της φτώχειας και τους κοινωνικού αποκλεισμού, και αφετέρου η καταπολέμηση της παιδικής ένδειας και του υποσιτισμού των ανηλίκων αποτελούν διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς σχολιάζει την συγκεκριμένη κατάσταση στην Ελλάδα;
  2. Πού εντοπίζει τις αιτίες εξάπλωσης του εν λόγω φαινομένου;
  3. Προτίθεται είτε να εκδώσει σχετικές συστάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην Ελλάδα, είτε ως μέλος της Τρόικας να προτείνει ή να αποδεχθεί μέτρα στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προκειμένου να ανασχεθεί η εξάπλωση του υποσιτισμού τόσο στον παιδικό, όσο και στον γενικό πληθυσμό;
  4. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ώστε να αυξηθούν τα αντίστοιχα Προγράμματα Σίτισης και Υγιεινής Διατροφής, καθώς και οι οφελούμενοι-δικαιούχοι τους;