Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους έλληνες καταναλωτές οι τελευταίες αυξήσεις στα διόδια που τέθηκαν σε εφαρμογή και φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και το 60%. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, η ύπαρξη διοδίων βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών. Σημειώνεται ότι το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει μειωθεί δραματικά, οι αυξήσεις έγιναν χωρίς να έχει γίνει επανεκκίνηση των έργων, ενώ ήδη οι εργολάβοι έχουν εισπράξει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την έναρξη των έργων υποδομής από το ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα, σε πολλούς από τους αυτοκινητοδρόμους που έχουν τοποθετηθεί σταθμοί διοδίων δεν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μια τόσο μεγάλη αύξηση στο κόμιστρο των διοδίων από τη στιγμή που η συντήρηση στα εν λόγω οδικά δίκτυα είναι σχεδόν ανύπαρκτη ενώ επιπλέον δεν έχουν ξεκινήσει νέα έργα;
  2. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση ποιότητας τιμής τι θέση κατέχει η Ελλάδα συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη στις τιμές των διοδίων;